2006 yılında kurulan fabrikamız, son teknoloji ile donatılmış ve üretim aşamasında insan hatasını en aza indiren otomasyon ile desteklenmiş alt yapısı ile sektöründe en modern tesistir. Bu sayede, müşteri beklentileri en üst düzeyde karşılanmakta ve istenilen kalite yakalanabilmektedir.  

Elita Gıda "ENTEGRE" bir tesistir. "Tarladan Sofraya" gıda üretim prensibi ile tesisimiz, ham yağ, ekstraksiyon, rafinasyon ve dolum işletmelerinden oluşmaktadır. 

Yağlı tohum alımları, satın alma spesifikasyonlarında belirtilen kalite kriterlerine göre yapılmakta olup ürünler kalite yönetim biriminin kontrol ve onayı ile işletmeye alınmaktadır. Ham yağ bölümünde üretilen ham yağlar uygun koşullarda depolanmakta ve rafine edilmek üzere rafineri ünitesine gönderilmektedir. Yağlı tohum küspeleri ise ekstraksiyon ünitesinde işlenerek yağı alınmakta, kalan küspe yem sanayisinde hammadde olarak değerlendirilmektedir. 

Rafineri tesisinde, ham yağ, sırası ile, nötralizasyon, ağartma, vinterizasyon ve deodorize işlemlerinden geçirilerek rafine/mamul yağ elde edilir. Otomasyon ile desteklenmiş tesisimiz, en son teknoloji ekipmanlarla donatılmış ve prosesi sürekli olarak kontrol eden mühendisler ve kalite yönetim birimi ile ürünün kalitesi güvence altına alınmıştır.  

Ürünlerimiz, uygun koşullarda depolanmakta, hijyenik şartlarda dolumu gerçekleştirilmekte ve uluslararası kabul edilmiş standartlarda müşterilerimize sunulmaktadır.