Entegre (ISO 14001-OHSAS 18001) Yönetim Sistemleri (EYS) Politikası

Bitkisel sıvı yağ sektöründe, iç ve dış ilgili tarafların amaçlarına ulaşabilmesini sağlamak için; talep, beklenti ve ihtiyaçlarını etkin ve verimli bir biçimde karşılayan ELİTA GIDA SAN ve TİC. A.Ş,

Uyguladığı Entegre Yönetim Sistemleri ile; uymakla yükümlü olduğu yasal mevzuatlara ve taahhüt ettiği şartlara uyarak, çevresel faktörleri sürekli değerlendirmeyi,  çevre gerekliliklerini yerine getirmeyi, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile çalışanlarının güvenliğini ve işin sürekliliğini sağlamayı amaçlamıştır. Böylece ekosistemi ve kurumsal sosyal & ekonomik sürdürülebilirliğini güvence altına almıştır.

ELİTA GIDA SAN ve TİC. A.Ş; çevre kirliliği oluşturmamaya ve“0” kaza hedefine ulaşmaya yönelik uygulamaları, üretimini gerçekleştirdiği ürünlerin güvenliği, kalite fonksiyonlarının işlevselliği ve sürdürülebilirlik projeleri ile kuruluşu ulusal ve uluslararası düzeyde geleceğe taşımak için gerekli aksiyonları almıştır ve hedeflerine yönelik performansını ölçerek sürekli gelişimi sağlamayı taahhüt etmektedir.